Το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών internet της WEBERS αναλαμβάνει τη δημιουργία στατικών και δυναμικών web sites τα οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν με βάσεις δεδομένων. Διεκπεραιώνεται τόσο ο τεχνικός σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής όσο και της βάσης δεδομένων.
Κλασικό παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής είναι το web site μιας εταιρείας μέσω οποίου γίνεται παρουσίαση των προϊόντων. Τα προϊόντα μπορούν να είναι αποθηκευμένα σε μία βάση δεδομένων και να παρουσιάζονται από εκεί. Παράλληλα ο υπεύθυνος της εταιρείας μπορεί να τα ανανεώνει από τη σελίδα διαχείρισης όποτε και όσο συχνά θέλει δίχως κάποιο κόστος συντήρησης

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

Η WEBERS αναπτύσσει web εφαρμογές δουλεύοντας κυρίως σε open source λογισμικό (Linux πλατφόρμες). Αυτό διότι:
  • Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εφαρμογές με σημαντικά χαμηλότερο κόστος στους πελάτες μας
  • Παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη της εφαρμογής ακριβώς όπως το επιθυμεί ο πελάτης
  • Επιτρέπει τη δημιουργία αξιόπιστων εφαρμογών, οι οποίες δε δημιουργούν σφάλματα
Για τους λόγους αυτούς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι:

Script Language : PHP, Pearl και Java
RDBMS: MySQL

Πάραυτα οι παραπάνω τεχνολογίες δεν αποτελούν δέσμευση για το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών internet της WEBERS. Εάν οι προδιαγραφές του πελάτη το απαιτούν, οι προγραμματιστές μας αναπτύσσουν εφαρμογές και σε διαφορετικές πλατφόρμες όπως ASP, ColdFusion καθώς και σε άλλα RDBMS όπως ORACLE και SQL Server.
   
Δείγματα κατασκευής

Exan Α.Ε.
Web site με δυναμική παρουσίαση - διαχείριση προϊόντων
[www.exansa.gr]

Μαρκάτης NPM
Web site με δυναμική παρουσίαση - διαχείριση προϊόντων και αναζήτηση ανά χρήση
[www.markatis.gr]

Μαστρογιάννης Ο.Ε.
Web site με δυναμική παρουσίαση - διαχείριση προϊόντων και κατηγοριοποίηση ανά κατασκευαστή
[www.mastrogiannis.gr]