Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν συγκεκριμένο αριθμό από hosting accounts, disk space, E-mail accounts και disk space για βάσεις δεδομένων. Ο μεταπωλητής μπορεί να κατανέμει τους πόρους αυτούς στα hosting accounts που δημιουργεί.

Παράλληλα με τα πακέτα αυτά παρέχουμε τη δυνατότητα φιλοξενίας των acounts σε name servers της επιλογής σας (δικό σας NS1 και NS2)

 


Linux Hosting
Κόστος hosting account από
50 € ανά έτος (4,16 € ανά μήνα)   
Windows Hosting
Κόστος hosting account από
75 € ανά έτος (6,25 € ανά μήνα)