Κατασκευάζοντας ένα web site, κανένας επισκέπτης δεν θα έρθει να το δει από μόνος του. Η WEBERS παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένα πακέτα Internet Promotion για τα οποία είναι σε θέση να εγγυηθεί:
  • Τον αριθμό των επισκεπτών που θα αποφέρουν
  • Την ποιότητα των επισκεπτών, δηλαδή επισκέπτες οι οποίοι ψάχνουν για το αντικείμενο του web site (High Quality Visitors)
Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι η επαγγελματική προώθηση στις μηχανές αναζήτησης. Η προώθηση γίνεται με τρόπο ο οποίος εγγυάται συγκεκριμένα αποτελέσματα σε επισκέπτες ανά μήνα. Για το λόγο αυτό τα πακέτα μας παρέχονται με βάση το αποτέλεσμα δηλαδή τους επισκέπτες που θα φέρουν.
Παράλληλα για την προώθηση Ελληνικών εταιρειών παρέχουμε συμπληρωματικά καταχώρηση σε Ελληνικά portals και καταλόγους. Η καταχώρηση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το web site να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων όπου αυτό είναι εφικτό.

! Προσοχή !

Τα πακέτα που παρέχουμε δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με πακέτα όπως "Καταχώρηση σε 1 ή 10 ή 100 ή 1000... μηχανές αναζήτησης. Τα πακέτα αυτά δεν εγγυώνται επισκέπτες και το μόνο που μπορούν να προσφέρουν είναι ένα έξοδο δίχως αντίκρισμα."
   
Πακέτα


» Quality Traffic 2000

Περιλαμβάνει:

2000 High Quality Visitors ανά μήνα

+ Δώρο επαγγελματική καταχώρηση στα 10 σημαντικότερα portal και Ελληνικούς καταλόγους


» Quality Traffic 4000

Περιλαμβάνει:

4000 High Quality Visitors ανά μήνα

+ Δώρο επαγγελματική καταχώρηση σε όλα τα σημαντικότερα portal και Ελληνικούς καταλόγους


» Quality Traffic Custom

Περιλαμβάνει:

Όσους High Quality Visitors ορίσετε εσείς ανά μήνα με ελάχιστο αριθμό τους 6000

+ Δώρο επαγγελματική καταχώρηση σε όλα τα σημαντικότερα portal και Ελληνικούς καταλόγους